Ølholms Historie

Den hvide stork havde tidligere en stor ynglebestand i Danmark. Omkring år 1800 vurder man, at der ynglede 10.000 par storke i Danmark. Lokalt var Ølholm stedet, der trak flest storke til sig. Omkring år 1900 var der således 50 storkereder i Ølholm, hvor en enkelt gård husede ikke mindre end syv reder.

Billedet her er fra “Storkefest” i 1969

Ølholm fik i 1891 station på Horsens-Tørring Banen, der skiftede navn til Horsens Vestbaner i 1929, hvor banen blev forlænget til Thyregod og fik en sidebane fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Horsens Vestbaner indstillede persontrafikken i 1957 og blev helt nedlagt i 1962. Stationsbygningen er bevaret på Banevænget 5, hvor der også står en af banens km-sten, der viser 24,5 (km fra Horsens).

I 1904 beskrives Ølholm og Langskov Kirke således: “I Sognet Langskov Kirke (noget uden for Ølholm), med Skole, Forsamlingshus (opf. 1891) og Sparekasse (opr. 1869…Antal af Konti 197), og Byen Ølholm (1429: Øthleholm), ved Landevejen, med Fattiggaard for Uldum-L. Kommune (Plads for 21 Lemmer), Købmandshdl., Kro, Jærnbane- og Telegrafst. (Hauge og Ølholm Stationsby);“.

Teksten lånt af Wikipedia…….