Foreninger

Ølholm har et aktivt foreningsliv, og der er mulighed for at involvere sig i en masse forskellige aktiviteter.

Foreningerne samarbejder på kryds og tværs, koordinerer deres aktiviteter og assisterer hinanden, når der skal gennemføres arrangementer.

I undermenuen “FORENINGER” findes oplysninger om de enkelte foreninger.