Ølholm vandværk

Ølholm vandværk er et andelsselskab af 1933.

På vandværkets egen hjemmeside www.ølholmvandværk.dk kan der findes oplysninger om driftsstatus, og der er ligeledes mulighed for at tilmelde sig SMS service herom.

Ølholm vandværks opgave er at levere rent drikkevand ifølge vandforsyningslovgivningen.
Derfor har Ølholm vandværk investeret i ny boring nr. 4, og nyt vandværk.

D. 3. oktober 2016, afleverede Hovedentreprenør Kemic Vandrens A/S nøglerne til vores nye vandværk, efter en meget lang byggeperiode.

Vores nye vandværk består af en ny bygning på 63m² med Rentvandsreservoir på 135m³ opført af Murermester Henrik Jensen APS. Ølholm.  El-arbejdet blev udført af Ølholm EL A/S, Ølholm.

Vi siger herved tak til alle som har været med til at udføre det flotte stykke arbejde på det nye vandværk

Vandværket får udført vand analyseprøver løbende, disse prøver kan man finde på www.ølholmvandværk.dk


Vejledning for udførelse af arbejde på vandindstallation:

  • Arbejde fra vandværkets målerbrønd og frem til tappesteder, skal udføres af autoriseret VVS installatør,tilbagestroemning
  • installation fra måler brønd og ind i bygning, skal udføres med vandstikledning i foringsrør.
  • På foringsrør monteres afspærringsventil samt kontrollerbar “Tilbagestrømningssikring vetil”, så vi alle kan værre sikre på, at have rent vand i vores ledninger.
  • Husk at få en kopi af vvs installatørens anmeldelses og godkendelsesblanketter fra vandværket til brug for videre behandling af Deres bygning ved salg eller installationsskader.