Ølholm Skole, SFO og Børnehave

Ølholm Skole, SFO og Børnehave har siden 1. september 2014 ligget under samme tag i nybyggede og nyrenoverede lokaler. Vi er et lille sted med ca.100 elever på skolen og 50-55 børn i børnehaven. Dagligdagen bygger på værdierne læring og trivsel for alle. Vi har et engageret personale, der er optaget af, at vores børn udvikler sig i et socialt fællesskab på tværs af alder.

Vi er bevidste om at udnytte de muligheder, der ligger i, at vi er et lille sted og bor under samme tag. Nærhed og overskuelig kendetegner vores dagligdag. Børn og voksne i børnehaven og skolen er sammen om en lang række aktiviteter – fællessamlinger, trivselsdage, læsedage og store elever, der kommer i børnehaven efter skoletid og hygger med de små. Byens dagpleje kommer i vores lokaler og på børnehavens legeplads. Disse fælles aktiviteter binder vores sted sammen og er med til at skabe en tryg overgang fra dagplejen til børnehaven og fra børnehaven til skolen.

Testresultater og trivselsmålinger fortæller, at skolens elever klarer sig godt fagligt og at vores børn i børnehaven, SFO og skole trives. Resultater vi er stolte over, og som fremkommer via et faglig dygtigt personale og en prioritering af gode og tidssvarende læringsformer og materialer. De gode resultater er ikke ensbetydende med, at ingen af vores børn har det svært fagligt eller socialt og vi har en stor opmærksomhed på at støtte disse elever.

Vi har et ønske om at åbne vores børnehave og skole for lokalsamfundet. Byens nye forsamlingshus ligger nu i tilknytning til vores bygninger, og der er renoveret lokaler, således at byens ældre, lokalhistorisk arkiv, idrætsforeningen m.fl. er eller vil blive en naturlig del af vores hverdag med de muligheder, det giver for at skabe fællesskaber.

Læs mere på “Ølholm Skole og Børnehave”