Genbrug

Genbrugsstation:
Den nærmeste genbrugsstation, ligger på den fjerne side af Uldum.
Adressen er Skrædderbakken 1G, Kalhave

Her kan afleveres sorteret affald til genbrug. For åbningstider, sorteringsvejledninger og regler vedrørende aflevering af affald, henvises til Hedensted kommunes hjemmeside.

Ved parkeringspladsen på hjørnet af Ølholm Bygade og Abildtoft, kan man aflevere genbrugstøj og der er en flaskecontainer.