Ølholm Lokalråd

I Hedensted kommune er der en række lokalråd, der fungerer som kommunens netværklogo-variant ud i de små samfund, og som giver lokalsamfundene bedre mulighed for at indgå i dialog om tiltag og politikker, der berører de enkelte samfund. Dette kan være forhold såsom trafikafvikling, herunder busruter og anlæggelse af nye veje, turisme, miljø, branding, offentlige høringer og tilsvarende emner. Lokalrådene har langt bedre indsigt i lokale forhold end embedsmænd og politikere, der ofte sidder mere centralt placeret i kommunen.

I 2012 var der stiftende generalforsamling, og Ølholm Lokalråd blev etableret. Forinden havde der været et samarbejde mellem en række aktive borgere i byen, der tilsvarrede et lokalråd, men fra 2012 blev det officielt et lokalråd. Lokalrådet består af 5-9 medlemmer.
Som medlem er der mange forskellige typer af opgaver, man kan beskæftige sig med.

Grillhytten i ByparkenLokalrådet arbejder konstant for at forbedre lokalområdet. Dette er ikke kun som bindeled til politikerne, men også helt konkret i form at arrangementer i byen eller etablering af nye faciliteter i byen og søgning af midler hertil. Således står Ølholm Lokalråd for den årlige affaldsindsamling, er medarrangør i Byfestugen, Sct Hans arrangement, og står for tænding af juletræslys og julehygge i Byparken.

Lokalrådet udbygger løbende Byparken, senest med etablering af toilet bygningen, somRebtårn i Byparken gør det endnu mere attraktivt at benytte Parken. Vi har desuden hjulpet med at søge midler til etablering af Parkour banen ved Skolen. Midlerne til etablering af faciliteter kommer typisk fra ansøgninger til diverse fonde og sponsoraftaler med lokale virksomheder.

Et af de større projekter lokalrådet har været med til at starte op, er fjernvarme fra Tørring Kraftvarmeværk.

Vi hører altid gerne fra Jer hvis I har gode idéer til hvad der gør Ølholm til en endnu bedre by at bo i.

Kontakt lokalrådet:
Formand, Jørgen Kronborg, jkronbog@gmail.com
Næstformand , Annette Vestbo, avestbo@tuknet.dk