De kreative værksteder i Ølholm

Formål.
Foreningens formål er at give alle interesserede i Ølholm uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder, mulighed for at benytte foreningens kreative værksteder. Medlemmerne kan udleve deres kreative sider og samtidig være en del af et fællesskab, der er med til at styrke sammenholdet i Ølholm.

Foreningens formål er ligeledes at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet.
Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.
Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.
Alle typer af kreativ aktivitet kan inkluderes i foreningen.

Nye initiativer.
Hvis du/I går med en ide til en kreativ gruppe, som I gerne vil starte op under De kreative værksteder i Ølholm, er du/I meget velkommen til at kontakte Jørgen Kronborg på tlf. 60742046 eller på mail jkronbog@gmail.com

Links:
Male/keramik gruppen

https://www.facebook.com/groups/196605323482047

Håndarbejdsgruppen

https://www.facebook.com/groups/2109310906097211