Anker Andersen A/S

ankerandersen logo 02cmykAnker Andersen A/S blev etableret i 1945 i København af hr. Anker Andersen, og virksomheden har haft domicil i Ølholm siden 1960.

I 1986 solgte hr. Anker Andersen virksomheden men forblev aktionær indtil 2007, hvor virksomheden blev overtaget af Grundtvig Invest A/S.

I de første mange år beskæftigede Anker Andersen A/S sig med produktion af udstyr til bryggerier, sodavandsfabrikker og mejerier.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI 2002 modtog Anker Andersen A/S sin første ordre fra Dansk Retursystem A/S på levering af sorteringslinjer og kompaktorer til den danske detailhandel. Sideløbende hermed blev det første højhastighedstælle- og sorteringsanlæg udviklet og idriftsat hos Dansk Retursystem A/S.

I dag er virksomhedens kerneområde udvikling, produktion og servicering af højteknologiske løsninger inden for all-round tælle- og sorteringsanlæg til drikkeemballager.

Anker Andersen A/S er markedsførende på sit felt og har påbegyndt en lovende internationaliseringsproces med udvikling og installation af anlæg til Europa, Nordamerika og Australien.

Siden 2005 har virksomheden haft domicil i nybyggede kontor- og produktionsfaciliteter på Anker Andersens Vej 1 i Ølholm, og beskæftiger pt. ca. 30 medarbejdere inden for salg, administration, udvikling og produktion.

 

Anker Andersen A/S
Anker Andersens Vej 1, Ølholm
7160 Tørring
Tlf.: 7033 2233
Email: info@anker-andersen.dk
www.anker-andersen.dk