Genbrug

Affalds-ø i Byparken:
I Ølholm Bypark er der opstillet et par affaldscontainere i indelukket ved siden af parkeringspladsen. Her kan afleveres:

  • Flasker til genbrug
  • Papir
  • Tøj

Bemærk venligst, her kan IKKE afleveres andre former for affald, da det kun er de ovenstående typer der bliver afhentet.

Avisindsamling:
På Ølholm skole, er der en tradition med at de ældre årgange samler aviser og pap ind i byen, og derigennem tjener penge til en studietur.

Ca. 6 gange om året, kan der derfor afleveres papir og pap ved kantstenen foran eget hjem. Datoer og tidspunkter for indsamling vil blive annonceret på byens facebook side og med skilte i byen.

Det er også muligt at aflevere papir direkte i papircontaineren på parkeringspladsen bag skolen.

Genbrugsstation:
Den nærmeste genbrugsstation, ligger på den fjerne side af Uldum.
Adressen er (klik på linket for kort):

Her kan afleveres sorteret affald til genbrug. For åbningstider, sorteringsvejledninger og regler vedrørende aflevering af affald, henvises til Hedensted kommunes hjemmeside.

 

Comments are closed.